VOLLEY DE HAAN

Menu

Nieuwjaarsbrief

nieuwjaarsbrief

Hierbij de wensen van de voorzitter voor het nieuwe jaar

Een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

We zitten in de tijd van het jaar waarin we iedereen die we een warm hart toedragen, prettige feestdagen toewensen en we voegen er zowat altijd aan toe: "En een goede gezondheid in het nieuwe jaar!"

Als ik hier schrijf over een goede gezondheid, dan bedoel ik daar wel mee, voor onze club en uiteraard haar leden. Een korte terugblik op wat voorbij is, leert mij dat onze club zich nog in een goede "gezondheid" mag verheugen. Daar waar het huizenhoge cliché zegt dat de jeugd de toekomst van een club uitmaakt, stel ik vast dat onze jeugdwerking op volle toeren draait, niet alleen voor wat betreft aantal leden, maar zeker ook wat betreft resultaten. Wat pas echt verheugend is, dat is dat onze jongste jeugd het zo goed doet, met heel veel geestdrift en spelvreugde worden zeer mooie resultaten behaald. Inderdaad, een wissel op de toekomst! Kers op de taart is het feit dat voor het eerst sinds al heel lang, jeugd van onze club geselecteerd werd voor provinciale selecties en er straks ook ééntje gaat testen in de nationale volleybalschool! Proficiat aan onze jeugdopleiders die deze, maar ook onze andere jongeren, de nodige vaardigheden bijbrengen.

Een kleine domper op al dit positivisme zijn de resultaten van onze damesploeg. Enkele jaren terug opteerden we resoluut om voor eigen jeugd te kiezen voor onze hoofdploeg. Ikzelf, en ook de andere bestuursleden, waren eind april heel fier toen onze jeugdige ploeg met veel inzet en enthousiasme de competitie winnend afsloot. Toen dachten we dat we die talentrijke ploeg zonder problemen op de volgende competitie konden loslaten. Als we de resultaten van de eerste competitiehelft bekijken, dan moeten we durven toegeven dat we ons lichtelijk vergist hebben. Jeugdig talent is er nog steeds, maar de noodzakelijke ervaring ontbreekt en met dit gemis, lijkt ook de altijd zo geroemde strijdlust en inzet die onze ploeg kenmerkten, verdwenen te zijn, een jammerlijke vaststelling.

Momenteel zit een groot deel van onze speelsters in de zeer onaangename blok- lees - stressperiode voor de examens. Een moeilijke tijd voor onze vele studenten! Voor elke club betekent dit ook een zorgelijke periode wat betreft aanwezigheden. Vandaar dat er alles aan gedaan wordt om zo weinig mogelijk wedstrijden in de examenperiode te voorzien.

Eens die moeilijke periode voorbij, verwachten ik, het bestuur en de ploegleiding, opnieuw die legendarische inzet van ons team. Met terug die team-spirit kan het tij nog keren. Ik geloof er in ieder geval nog rotsvast in, hopelijk jullie ook!

Intussentijd wens ik iedereen heel prettige feesten en een gezond en gelukkig nieuw jaar 2020!

Voor het bestuur,

Eric Van den Broucke, voorzitter