VOLLEY DE HAAN

Menu

Rommelmarkt in De Haan centrum

rommelmarkt

Vzw Volley De Haan organiseert

ROMMELMARKT IN DE HAAN/CENTRUM!

Zaterdag 4 mei 2019

INSCHRIJVING
Naam:…………………………………………………
Adres:…………………………………………………
Postnummer, gemeente:…………………………………
Telefoon:…………………………E-mail-adres:…………………………………………….
Aantal standen:…………………Nr. stand vorig jaar: …………………

* Schrijft in voor de rommelmarkt in De Haan/centrum, Tramlijn-Oost op 4 mei 2019 en betaalt op het rekeningnummer: BE95 8538 6208 0458 van vzw Volley De Haan, C. Buysselaan 6 – 8421 De Haan
* Deelnameprijs: 15 euro per stand van 5 x 3 meter (Wagen kan bij de stand geplaatst worden, op het plein gewone wagen, geen aanhangwagen tenzij een bijkomende plaats gehuurd wordt), te betalen voor woensdag 1 mei 2019, zoniet vervalt de inschrijving.
* Wie nadien nog inschrijft betaalt 20 euro per stand van 5x 3 meter.
* Laatste inschrijvingen krijgen laatste plaatsen!

* Iedereen wordt verwacht voor 8.30u., zoniet komt de standplaats terug in het bezit van de organisatoren en kan die plaats aan anderen toegewezen worden.
* Wie wegens onvoorziene omstandigheden verhinderd is, verwittigt ons voor vrijdagmiddag 3 mei 2019 op het nummer 059/23 54 52 of via email: eric.van.den.broucke@skynet.be
* Bij slecht weer gebeurt er geen terugbetaling van de deelnamekosten.
* De richtlijnen van de organisator moeten zonder discussie worden gevolgd. Over de standplaats wordt ter plaatse niet meer gediscussieerd.
* Er mag geen vuilnis, rommel, papier, kartonnen dozen, enz… achter gelaten worden. Indien U toch uw vuil wenst achter te laten, dient een huisvuilzak van de gemeente De Haan te worden aangeschaft. Die zijn te verkrijgen in de gemeentehuizen of de infokantoren, of bij de organisatoren aan 1,5 euro/zak.

* Info en inschrijving: Eric Van den Broucke, C. Buysselaan 6 – 8421 De Haan, Tel. 059/23 54 52, gsm 0474/26 94 02; e-mail : eric.van.den.broucke@skynet.be.
* Toewijzing standen: 4 mei 2019 vanaf 6u.30 ter plaatse in De Haan/centrum.
* De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De standplaatsen langs de Rembrandtlaan zijn ook open zoals vroeger, ook een gedeeltelijke strook langs de Koninklijke Baan is ter beschikking, Deze laatste strook is ingekort door een wegmarkeringswijziging. 
* Verantwoordelijk uitgever: vzw Volley De Haan, C. Buysselaan 6 De Haan

Plaats:
De Haan centrum: De oude loskaai, tramlijn-Oost en gedeelte Rembrandtlaan.

Startdatum:
zaterdag 04.05.2019